2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Bir yıldan uzun müddetli alınan sipariş avansları 440 Alınan Sipariş Avansları Hesabı yerine 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabında takip edilmektedir.

26.12.1992 tarih ve 21447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği’nin “Tekdüzen Hesap Çerçevesi, Hesap Planı ve Hesap Planı Açıklamaları” bölümünün “C-Hesap Planı Açıklamaları” başlığı altında; işletmenin satış maksadıyla gelecekte yapacağı mal ve hizmet teslimleri ile ilgili olarak peşin tahsil ettiği vadesi bir yılı aşmayan avansların 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabında, işletmenin satış sözleşmesine dayanarak mal ve hizmetin tesliminden önce tahsil ettiği vadesi bir yılı aşan avansların ise 440 Alınan Sipariş Avansları Hesabında izleneceği ifade edilmiştir.

Şirket mali tabloları incelendiğinde; geçmiş yıllardan devrederek gelen ve uzun vadeli alınmış olan 33.901,46 TL avansın 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabında izlendiği görülmüştür. Bu sebeple bilançoda 340 nolu hesap 33.901,46 TL fazla, 440 nolu hesap ise aynı tutarda noksan gözükmektedir.

Alınan avansların vadelerine binaen doğru hesapta izlenmesi gerekmektedir. Kamu İdaresi, düzeltme kaydının 2022 yılı içinde yapıldığını belirtmiştir.