BLOG YAZILARI

 

“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, …

… 1.3. Akaryakıt giderinin tevsikine ilişkin olarak Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.2.7’nci maddesinde yer alan açıklama gereği ihale üzerinde kalan istekli tarafından maddede belirtilen raporunun sunulmadığı, açıklama kapsamında öngörülen litre birim fiyatın en yüksek işlem hacimli 8 firmanın akaryakıt fiyatlarına ilişkin raporda yer alan fiyatların % 90’ının altında olduğu, akaryakıt giderine ilişkin olarak sunulan açıklamanın mevzuata uygun olmadığı, ihale konusu işte kullanılacak aracın şehir içi ortalama yakıtını gösterir yetkili bayiden alınmış usulüne uygun bir belge ya da araç kataloğu ile açıklama yapılması gerektiği, ancak bu kapsamda herhangi bir belge sunulmadığı, dolayısıyla ortalama yakıt tüketimine yönelik yapılan açıklamanın dayanaksız olduğu, ayrıca araçların hizmet süresi boyunca kat edeceği mesafeye yönelik ihale dokümanına uygun bir açıklama ve hesaplama yapılmadığından kat edilecek mesafenin eksik belirlendiği, işletme ile hizmet sunulacak yerler arasındaki mesafe hesabının bütünüyle hatalı yapıldığı, bu hususta yapılan açıklamaya yönelik tevsik edici herhangi bir belge sunulmadığı, …

İhale üzerinde bırakılan …. tarafından sunulan aşırı düşük teklif açıklaması başvuru sahibinin iddiaları çerçevesinde incelendiğinde;

… İdare tarafından akaryakıt giderinin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında önemli teklif bileşeni olarak belirlendiği görülmüştür. Mustafa Balcı tarafından akaryakıt giderine ilişkin yapılan açıklamada; Renault marka Fluence model aracın teknik özelliklerini gösterir ve şehir içi ortalama yakıtını gösterir belgenin sunulduğu, söz konusu belgede 1.5 dCI 110 bg dizel aracın yakıt tüketiminin şehir içi 5,6 l/ 100km, şehir dışı 4,0 l/ 100km ve ortalama 4,6 l /100km olarak belirtildiği, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan En Yüksek İşlem Hacimli 8 Firmanın Akaryakıt Fiyatlarına İlişkin Raporun sunulmadığı, onun yerine İllere Göre Akaryakıt Bayi Fiyatları Raporu’nun İstanbul (Avrupa) İli için 23.02.2023 tarihli Shell bayisinin motorin (diğer) fiyatı olan 21,29 TL’nin akaryakıt hesabında baz alındığının belirtildiği görülmüştür. Yapılan incelemede, EPDK tarafından yayımlanan, İstanbul İli, Avrupa Yakasında bulunan bayiler adına beyan edilmiş fiyatların ortalamasını yansıtan en yüksek işlem hacimli 8 firmanın akaryakıt fiyatlarına ilişkin 23.02.2023 tarihli raporda da motorin (diğer) litre fiyatının 21,2875TL olduğu tespit edilmiş olup, anılan istekli tarafından akaryakıt girdisine ilişkin yapılan açıklamanın uygun olduğu sonucuna varılmıştır.” (KİK)

Malimevzuat.com.tr