2021 yılı Sayıştay Denetim Raporları

Belediye ile su aboneleri arasında yapılan “Yeni Su / Devir Abone Mukavelesi”nde bulunması zorunlu olan bilgilerden bazılarının bulunmadığı tespit edilmiştir.

24.01.2015 tarih ve 29246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği’nin “Sözleşmenin zorunlu içeriği” başlıklı 6’ncı maddesinde abonelik sözleşmelerinin içeriği belirlenmekte ve sözleşmelerde bulunması zorunlu unsurlar belirlenmektedir. Anılan düzenlemeye göre;

cc

c) Sözleşmenin düzenlendiği tarih,

e) Sözleşme konusu mal veya hizmet bedelinin bir tarife üzerinden hesaplanması durumunda; tüketici tarafından seçilen tarifenin adı, içeriği ve sözleşmenin düzenlendiği tarihteki birim tüketim bedeli ve tüketim dönemi,

f) Fatura bedelinin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda, hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde durdurulabileceğine; fatura bedelinin sonradan ödenmesi durumunda ise hizmet sunumunun ne şekilde ve ne kadar süre içerisinde başlatılacağına ilişkin bilgi,

k) Tüketiciden güvence, depozito veya teminat adı altında bir ücret alınması söz konusu ise bu ücretin tutarı ve aboneliğin sona ermesi durumunda tüketiciye ne kadar süre içerisinde ve ne şekilde iade edileceğine ilişkin bilgi,

abonelik sözleşmesinde bulunması gereken zorunlu unsurlar arasındadır.

“Yeni Su / Devir Abone Mukavelesi”nin incelenmesi sonucunda yukarıda sayılı zorunlu unsurları içermediği tespit edilmiş olup sözleşmelerin zorunlu unsurları içerecek şekilde yapılması gerektiği düşünülmektedir.