BLOG YAZILARI

 

27.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7457 sayılı Kanunla, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda değişiklik yapıldı.

Buna göre Bütçeye,  genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 1.074.508.886.000 Türk Lirası, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 45.005.627.000 Türk Lirası olmak üzere toplam 1.119.514.513.000 Türk Lirası ödenek eklendi.

Merkezi Yönetim kapsamındaki idarelerin tertiplerine eklenen ödeneklere aşağıda yer alan cetvellerde yer verilmiştir.

 

İDAREADI ÖDENEK (TL)
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 80.000.000
CUMHURBAŞKANLIĞI 640.236.000
SAYIŞTAY 20.000.000
ADALET BAKANLIĞI 7.633.000.000
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 30.887.707.000
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 3.356.000.000
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 537.000.000
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 279.750.936.000
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI 26.298.466.000
SAĞLIK BAKANLIĞI 17.965.131.000
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI 5.699,970,000
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 46.151.500.000
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 13.337.000.000
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI 1.129.700.000
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 1.000.000.000
ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 515.000.000
TİCARET BAKANLIĞI 232.000.000
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI 15.835.000.000
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7.854.615.000
JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 7.414.000.000
SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 308.000.000
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8.445.050.000
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 276.218.000
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 482.829,000.000
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI 482.000.000
GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI 930.000.000
AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI 1.802.000X00
STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI 76.985.357X00
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI 36.114.000.000
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 1.074.508.886.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 45.005.627.000
GENEL TOPLAM 1.119.514.513.000

 

İDARE ADİ ÖDENEK (TL)
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 80.000.000
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 130.000.000
GAZİ ÜNİVERSİTESİ 50.000.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 485.000.000
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 75.000.000
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 84.000.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ 77.500.000
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 73.000.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 180.000.000
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ 65.000.000
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 160.000.000
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 100.000.000
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ 106.250.000
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 75.000.000
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 50.000.000
FIRAT ÜNİVERSİTESİ 50.000.000
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 140.000,000
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 150.500.000
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 50.000.000
MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ 60.000.000
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ 50.000.000
UŞAK ÜNİVERSİTESİ 50.000.000
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ 50.000.000
SİNOP ÜNİVERSİTESİ 50.000.000
SÜRT ÜNİVERSİTESİ 50.000.000
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ 60.000000
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ 50.000.000
TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ 80.000.000
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ 270000.000
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA^ 740.000.000
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ 65.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM KURÜMLARI TOPLAMI ‘                                                    – 3.756.250.000
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI 41J49.377.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 45.005.627,000

 

(A) CETVELİ İCMALİ
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR

ÖDENEK (TL)
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİKME MERKEZİ BAŞKANLIĞI 993.000.000
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU 1.317.375.000
KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 27.319.000.000
GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI 100.000.000
DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 11.450.002.000
TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU 70.000.000
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI 41.249,377.000
YÜKSEKÖĞRETİMKÜRUVIL.VRI TOPLAM 3,756,250.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 45.005.627,000

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ                                                                                    80.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
60-123-01-03.05 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 80.000.000

CUMHURBAŞKANLIĞI                                                                                                             64036.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
2-22-01-05.02 Afet ve Acil Yardım Desteği Giderleri 140.000.000
13-22-01-03,04 Banşı Destekleme Giderleri 500,000.000
16-2.l-0l-0I.08 Özlük Giderleri 236,000

SAYIŞTAY                                                                                                                                      2O.m«OO

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
98-7.3-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 10.000.000
98-7.3-0U03.05 Hizmet Alım Giderleri 10.000.000

ADALET BAKANLIĞI                                                                                                             7.633.000.000

TERTİP AÇIKLAMA „                 \ TUTAR

(TL)             i

1-8.67-01-03,02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri (Mahkemeler)                     ,               –       . 275.000.000
1-8.67-01-03.03 Yolluk Giderleri (Mahkemeler) . 60.000.000
1-8.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri (Yargılama Giderleri) 1,770.000,000
1-8.67-01-03.07 Menkul Ma! Bakım Onarım Giderleri (Mahkemeler) 10.000.000
1-8.684)1-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri

(Ceza İnfaz Kurumlan ve Tutukevleri)

4.190.000.000
1-8.68*01-03.03 Geçici Görev Yollukları 90.000,000
1-8.70-01-05.03 Seçim Giderleri 1200.000.000

 

 

98-8.4-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 38.000.000

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI                                                                                              30.887.707.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
43-9.30-01-03.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımlan, Yapımları ve Giderleri ■ 27.928.000.000,
43-930-01-03.03 Yolluklar                                                       ‘ 60.000.000
43-930-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 1.500,000,000
43-930-01-03.07 Mentol Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 250,000,000
43-930-01-03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 150.000.000
43-930-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri ■             55.000.000
98-930-01-03.03 Yolluklar 16.000.000
98-930-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 46.000.000
98-930-01-03.07 Mentol Mal, Gayrİmaddî Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 50.000.000
98-930-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 832.707.000

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI                                              .                                                                 3.356.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
22-10.10-01-06.03 Gayri Maddi Hak Alimim 30.000.000
22-10.30-01-06.09 Diğer Sermaye Giderleri 91.000.000
29-10.30-01-06,05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 300.000,000
29-10.30-01-06.09 Diğer Sermaye Giderleri 110.000.000
29-10,67-01-03.03 Güvenlik Korucuları Yolluk Giderleri ‘ 200.000.000
45-1030-01-06.09 Diğer Sermaye Giderleri 250.000.000
45-1031-01-06.06 Mantol Malların Büyük Onarım Giderleri 233,000.000

 

45-10.31-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 88.000.000
45-10.31-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 100.000.000
45-10.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 40.000.000
45-10.67-01-03,05 Hizmet Alım Giderleri 50.000.000
45-10.67-01-03.07 Menkul Mal, Gayrİmaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 10,000.000
98-10.4-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 70.000,000
98-10.4-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 400.000.000
98-10.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 860.000.000
98-10.67-01-03.03 Yolluklar 50.000.000
98-10.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 40.000.000
98-10.67-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 434.000.000

 

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI                                                                                                                537.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
13-11.2-01-05.03 Antalya Diplomasi Forumu Giderleri 100.000.000
13-11.60-01-03.02 Tüketime Yönelik Ma! ve Malzeme Alım Giderleri 80.000.000
13-11.60-01-03.03 Yolluk Giderleri 70.000.000
13-11.60-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 57.000.000
98-11.5-01-03.03 Yolluk Giderleri 80.000.000
98-11.10-01-06.01 Mamul Mal Alımlan (Alet ve Cihazlar, Donanım, Makine-Teçhizat) 75.000.000
98-11.10-01-06.03 Gayri Maddi Hak Atımları (Özel Geliştirilmiş 75.000.000
Yazılım, Sistem Yazılımı, Uygulama Yazılımı)

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
9-12.31-01-05.01 Görevlendirme Giderleri (Sosyal Güvenlik Gırumuna 506 Sayılı Kanunun Geçici 20 ncİ daddesi Kapsamındaki Sandıklardan Gelir Sağlanmış Olanlara “Ek Ödeme” Karşılığı Yapılan ödemeler) 200.000.000
14-12.40-01-05.04 Bireysel Emeklilik Sistemi Devlet Katkısı ödemeleri 8.400.000.000
17-12.40-01-05.01 Görevlendirme Giderleri (Esnaf ve Sanatkarlara üredi Faiz Desteği) 8.000,000.000
18-12.40-01-08.01 KİT Sermaye Transferleri (Türkiye Taşkömürü Kurumu) 3.850.000.000
19-12.39-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri (Dış Borçlanma Genel Giderleri) 3.340.000,000
19-12.39-01-04.02 İç Borç Faiz Giderleri 52.854.279.000
19-12.39-01-04.03 Dış Borç Faiz Giderleri 16.535.500.000
19-12.39-01-04.04 Iskonto Giderleri 1.778.539.000
19-12.39-01-04.06 Türev Ürün Giderleri 1.381.692.000
19-12.39-01-04.07 Kira Sertifikası Giderleri 7.989.990.000
22-12.31-01-05.02 Hazine Yardımları (Devredilen Köy Hizmetleri Personeli Maaş Ödemeleri) 400.000.000
22-12.32-01-05.08 Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli İdarelere Ayrılan Paylar 110,453.794.000
38-12.32-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (Değerli Kağıtların Basım Giderleri) 500.000.000
39-12.40-01-05.01 Görevlendirme Giderleri (Çiftçi Kredi Faiz Desteği)                                    . 1.682.000.000
39-12.40-01-08.01 KİT Sermaye Transferleri .         44.000.000.000
43-12.32-01-05.08 Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Ayrılan Diğer Paylar 13.198.492.000
56-12.32-01-05.01 Ar-Ge Personeli İçin İşveren Primi Teşvik ödemeleri 1.186.400.000
64-12.40-01-08.01 KİT Sermaye Transferleri (T.C. Devlet Demiryolları) 3,000.000.000
98-12.4-01-03.05 Deprem Bölgesinde Yer Alan İdari Binalara İlişkir Hizmet Alım Giderleri 55.000.000
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
279.750.936.000

 

 

98-12.10-01-06.06 Bilgi Teknolojilerine Yönelik Bakım Giderleri 75.250.000
98-12.43’01-03.01 Üretime Yönelik Mal ve Malzeme Alınılan (Madeni Para Basım Giderleri) 500,000.000
99-12.32-01-05.04 Hanehalkt ve İşletmelere Yapılan Transferler (Devletçe Karşılanacak Öğrenci Katla Payı) 370.000.000

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI                                                                                                26.298,46000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR

(IL)

6.13.42-01-03.05 Engelli Eğitim Desteği 7,200.000.000
6.13.67-01-03.05 Taşımalı Eğitim 900.000.000
6-13.73-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal

Bakım ve Onarım Giderleri

20.924.000
37-13.4-01-03.02, Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri 857.000.000
37-13.32-01-05.04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 406.186.000
37-13.37-01-05,04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 34.502.000
37-13.42-01-03.05 Özel Mesleki ve Teknik Eğitim Kurulularından Eğitim Alan Öğrencilere Verilen Eğitim Öğretim Desteği ‘ ■     412.000.000
37-13.67-01-03,05 Taşımalı Eğitim ■ 679.000.000
37-13.69-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alıcıları 136.699.000
37-13.69-01-63.03 Yolluklar 62.465.000
37-13.69-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 114.456.000
37-13.69-01-05.04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 124-000.000
37-13.70-0 L03.02 Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri 360.533.000
37-13.70-01-03,03 Yolluklar 72.343.000
37-13.70-01-03,08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal

Bakım ve Onarım Giderleri

101.688,000
|37-13.70-01-05.04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 59.000.900=

 

37-13.71-01-03.02 İliklime Yönelik Mal ve Malzeme Alimları 66.880.000
37-13.71-01-03.03 Yolluklar 41.944.000
37-13.71-01-03,08 Jepran Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal

Bakan ve Onarım Giderleri

38,760.000
37-13.71-01-05.04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 69.000.000
40-13.11-01-06.05 Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet üskinta Azaltılması            . 300.000,000
40-13.11-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Eğitim Yapılarında Afet Riskinin Azaltman .                . 1.000.000.000
40-13.31-01-05.04 Burs ve Harçlık Giderleri, Pansiyon Giderleri ile Depremzedelere Verilen Eğitim Desteği 60.556.000
40-13.67-01-03.02                   ‘ Ücretsiz Ders Kitabı Giderleri 1.000.000.000
40-13.67-01-03.05 Taşımalı Eğitim 622.000.000
40-13.68-01-03.02 Okul Yemeği Giderleri ile Elektrik, Su ve Yakacak Giderleri 4,617.340.000
40-13.68-01-03.03 Yolluklar                                                            . 286.636.000
40-13.68-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 1.089.520,000
40-13.68-01-06.01 DepremBölgesindeki Okulların Donatım Giderleri 500.000.000
40-13.68-01-06,05                      . Deprem Bölgesi ve Diğer Bölgelerdeki Anaokulu ve İlköğretim İnşaatları 3.700.000.000
40-13.7U01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Ahmlan 48.845.000
40-13,71-01-03.08 Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri . 93.616.000
51-13.72-01-03.08 ‘ Deprem Bölgesindeki Okulların Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri . 20.784,000
$8-13.4-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Hizmet Binalarına İlişkin

Mamul Mal Alımta

500.000.000
98-13,36-01-05.02 Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri 38,190.000
98-13.67-01-03.03 Yolluklar 199.606.000
98-13.67-01-03,08 Deprem Bölgesindeki Hizmet Binalarının Gayrimenkul Mal Bakan ve Onarım Giderleri 20252.000
98-13.67-01-05.02 Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri 288.641.000

 

98-13.70-01-05.02 Depremzedelere İlişkin Konaklama Giderleri 155.100.000

SAĞLIK BAKANLIĞI                                                                                                                                   17.965.131.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
53-14.50-07-06.01 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi – Deprem Bölgesinde İhtiyaç Duyulan Biyosidal İlaç Temini 225.000.000
53-14.50-07-06.09 Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi – Deprem Bölgesinde Görevli Personelin ödemeleri ile Hizmet Alım Giderleri 121.000.000
53-14.67-01-03.02 Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbî Malzeme Alım Giderleri 1.500.000.000
53-14,67-01-03.05 Aile Hekimliği Giderleri ile Laboratuvar Hizmeti Alım Giderleri 6.712.000.000
53-14.67-01-03.07 Deprem Bölgesindeki Taşıtların Bakım ve Onarım Giderleri 250.000.000
54-14.47-01-06.05 Deprem Acil Durum Hastaneleri ve Diğer Sağlık Tesislerinin Yapım Giderleri 4.784.436.000
54-14.49.01-06.01 Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi 105.722.000
54-14.49-07-06.01 Tıbbi Ekipmanların Desteklenmesi Projesi 1.313.842.000
54-14.67-01-03.02 Akaryakıt Giderleri ile Deprem Bölgesindeki Sağlık Tesislerinin İlaç ve Tıbbi Malzeme Alım Giderleri 1.580.000.000
54-14.67-01-03.03 Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Personel ile Diğer Personelin Yolluk Giderleri 589.000.000
54-14.67-01-03.09 Tedavi ve Cenaze Giderleri 322.131.000
54-14.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Hastanelerin Mamul Mal Alım Giderleri 300.000.000
54-14,67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Hastanelerin Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 78.000.000
98-14.4-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 12.000.000
98-14.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Tefrişat Giderleri 60.000.000
98-14.67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Konteynerlerin Altyapısının Oluşturulması Giderleri 12.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
39-15.38-01-06.05 Balıkçı Barınağı Büyük Bakım ve Onarım Giderleri 149.970.000
42-15.38-01-05.04 Avrasya Tüneli Garanti ve Katkı Ödemeleri 1.000.000.000
64-15.38-01-06.01 Demiryolu Altyapısına İlişkin Mamul Mal Alım Giderleri 242.000.000
64-15.38-01-06.05 Demiryolu Altyapısına İlişkin Yapım Giderleri 4.308.000.000

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI                                                                                                 46.151.500.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
3-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 35.363.000
3-16.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri 20.000.000
3-16.67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 25.000.000
4-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 204.366.000
4-16.67-01-05.04 Koruma Altında Bulunan Yaşlılara Yapılan Harçlık Ödemeleri 14.000.000
4-16.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri 13.000.000
4-16.67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 60.000.000
5-16.31-01-05.04 Bakıma ve Korumaya Muhtaç Çocuklara Yapılan Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri ile Koruyucu Ailelere Yapılan Ödemeler 2.778.000.000
5-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 196.221.000
5-16.67-01-05.04 Bakıma ve Korumaya Muhtaç Çocuklara Yapılan Harçlık Ödemeleri 59.000.000
5-16.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri . 19.000.000
5-16.67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 14.000.000
6-16.33-01-05.04 Bakıma İhtiyacı Olan Engellilere Evde Bakım Desteği 4.116.000.000

 

6-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 112.301.000
6-16.67-01-03.05 Engellilerin Özel Kuruluşlarda Bakım Hizmeti Giderleri 557.000.000
6-16.67-01-05.04 Engelli Özel Bakım Merkezlerine Teşvik Ödemeleri ile Engellilere Ödenen Harçlıklar 1.484.000.000
6-16,67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri 9.500.000
6-16.67-01-06.07 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 40.000.000
8-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 12.342.000
8-16.67-01-06.01 Deprem Bölgesindeki Kuruluşlar ile Diğer Kuruluşların Mamul Mal Alım Giderleri 5.000.000
11-16.34-01-05.02 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonuna Hazine Yardımı 30.000.000.000
11-16.34-01-05.04 2022 Sayılı Kanun Kapsamında 65 Yaş Üstü Vatandaşlar ile Engelli Bireylere Bağlanan Aylıklar 5.946.000.000
98-16.4-01-03.05 Çağrı Merkezi Hizmet Alım Giderleri 73.990.000
98-16.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 45.417.000
98-16.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 312.000.000

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI                                                                                                    13.337.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
18-17.31-01-05,04 Deprem Bölgesindeki Elektrik ve Doğal Gaz Faturalarının Ertelenmesi ve Terkini ile Ücretsiz Doğal Gaz Verilmesine İlişkin Giderler 5.587.000.000
22-17.31-01-03.02 Genel Aydınlatma Giderleri 7.750.000.000

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI                                                                                                                         1.129.700.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
12-18.31-01-05.02 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığına Hazine Yardımı 79.000.000
12-18.31-01-06.01 Ortaçağ Arkeolojisi (Türk-İslam Dönemi) Kazıları 4.000.000
12-18.31-01-07.01 Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan

Başkanlığı Projeleri

268.000.000

 

12-18.32-01-06.01 Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin iyileştirilmesi ve Muhtelif işler 311.000.000
12-18.32-01-06.05 Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları 100.000.000
12-18.32-01-06.07 Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin iyileştirilmesi 60.000.000
12-18.34-01-06.05 Kamu Eliyle Yapılan Kültür Yatırımları 50.000.000
12-18.34-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 15.000.000
12-18.38-01-05.03 Yunus Emre Vakfına Yardım 183.700.000
12-18.69-01-06.01 Klasik Dönem ve Kurtarma Kazıları ile Diğer Kazılar 6.000.000
12-18.70-01-06.01 Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi ve Muhtelif İşler 28.000.000
12-18.70-01-06.07 Çocuk ve Halk Kütüphanelerinin İyileştirilmesi 20.000.000
98-18.10-01-06.03 Turizm Bilgi Sistemleri İdame ve Yenileme 5.000.000

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI                                                                                                       1.000.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
17-19.37-01-05.04 Yatırım Teşvikleri Kapsamında Sigorta Prim Desteği ile Faiz Desteği 1.000.000.000

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI                                                                 515.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
2-20.36-01-06.02 Türkiye Ulusal Coğrafî Bilgi Sistemi (TUCBS) Projesine İlişkin Yatırım Giderleri 15.000.000
18-20.33-07-06.07 Kamu Binalarında Enerji Verimliliği Uygulamaları Projesi Kapsamında Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 500.000.000

TİCARET BAKANLIĞI                                                                                                                                       232.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
32-21.65-01-03.05 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Hizmet Alımı Giderleri 40.000.000
41-21.39-01-03.03 Geçici Görev Yollukları 5.000.000
41-21.39-01-03.06 Temsil ve Tanıtma Giderleri (EXPO) 85.000.000

 

41-21.40-01-03.03 Geçici Görev Yollukları 5.000.000
41-21.60-01-03,02 Yurt Dışı Teşkilatı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 5.000.000
41-21.60-01-03.03 Yurt Dışı Teşkilatı Sürekli Görev Yollukları 20.000.000
41-21.60-01-03.05 Yurt Dışı Teşkilatı Hizmet Alımı Giderleri 40.000.000
41-21.60-01-03.07 Yurt Dışı Teşkilatı Bakım ve Onarım Giderleri 4.000.000
41-21.60-01-03.09 Yurt Dışı Teşkilatı Tedavi ve Cenaze Giderleri 3.000.000
41-21.65-01-03.05 Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri Hizmet Alımı Giderleri 20.000.000
98-21.2-01-03.03 Geçici Görev Yollukları 5.000.000

GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI                                                                                                                      15.835.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
33-22.67-01-05.02 Gençlik Merkezleri Personel ve İşletme Giderleri 1.575.354.000
34-22.67-01-05.02 Spor Tesisleri Personel ve İşletme Giderleri 4.067.941.000
62-22.33-01-05.04 Yiyecek Amaçlı Transferler 45.000.000
62-22.36-01-06.05 Yurt İnşaatları 500.000.000
62-22.67-01-05.02 Yurt Personel ve İşletme Giderleri ile Yükseköğretim Öğrencilerine Beslenme ve Barınma Yardımları 9.646.705.000

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI                                                                                                                         7.854.615.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
24-23.41-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su Kaynaklarının Kalite Kriterlerinin Belirlenmesi ve İyileştirilmesi) 27.129.000
36-23.4-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon) 20.000.000
36-23.34-01-05.02 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna Hazine Yardımı 500.000.000
36-23.34-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma) 50.000.000

 

36-23.34-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma) 50.000.000
36-23.34-01-08.01 Yurtiçi Borç Verme (Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi) 310.500.000
39-23.30-01-05.04 Hayvan Hastalıkları Tazminatı Desteği Ödemeleri 440.000.000
39-23.31-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Çayır Mera Islah ve Amenajman) 42.000.000
39-23.32-01-05.04 Deprem Bölgesindeki Hayvan Yetiştiricilerine Canlı Hayvan Alım Desteği 500.000.000
39-23.33-01-05.04 Su Ürünleri Desteği Ödemeleri 48.500.000
39-23.33-01-06.01 Mamul Mal Alımları (Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi) 15.000.000
39-23.33-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su Ürünleri Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin Geliştirilmesi) 4.800.000
39-23.34-01-05.04 Sulama Birlikleri Su Kullanım Bedeli Desteği 4.500.000.000
39-23.35-01-06.01 Mamul Mal Alımları (Ülkesel Gıda ve Yem Araştırmaları Programı) 2.000.000
39-23.67-01-06.01 Mamul Mal Alımları 13.000.000
39-23.67-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Su Ürünleri

Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetiminin

Geliştirilmesi)

22.400.000
39-23.67-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitkisel Üretim Araştırma Altyapısının Geliştirilmesi) 24.800.000
39-23.67-01-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Su Ürünleri Araştırma Kapasitesinin Desteklenmesi) 10.300.000
39-23.67-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 1.000.000
44-23.30-01-06.01 Mamul Mal Alımları (Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü) 3.200.000
44-23.30-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü) 4.000.000
44-23.30-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Bitki Sağlığı Uygulamaları ve Kontrolü) 2.000.000
44-23.30-07-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Türkiye İklim Akıllı ve Rekabetçi Tarımsal Büyüme) 20.155.000
44-23.67-01-06.01 Mamul Mal Alımları (Muhtelif İşler) 10.000.000

 

44-23.67-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Muhtelif İşler) 1.000.000
44-23.67-01-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Muhtelif İşler) 1.000.000
48-23.67-01-03.01 Doğa Koruma ve Yaban Hayatının Geliştirilmesi Hizmetleri 35.550.000
98-23.4-01-05.02 Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Afetzedelerin Giderleri 4.260.000
98-23.4-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Merkez ve Taşra Teşkilatı Modernizasyon Projesi) 40.000.000
98-23.10-01-06.01 Mamul Mal Alımlan (Tarımsal Bilgi Altyapısı ve Bulut Bilişim Sistemi) 15.000.000
98-23.10-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Bilgi ve İletişim Teknolojileri Modernizasyonu) 45.000.000
98-23.67-01-03.02 Koruyucu Giyim Yardımı ve Deprem Kaynaklı Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 502.937.000
98-23.67-01-03.03 Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Personel İçin Yolluk Giderleri 4.000.000
98-23.67-01-03.05 Deprem Kaynaklı Yapılan Hizmet Alımları 5.000.000
98-23.67-01-03.07 Deprem Kaynaklı Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 10.000.000
98-23.67-01-05.02 Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Afetzedelerin Giderleri 169.084.000
98-23.67-01-06.01 Mamul Mal Alımları (Muhtelif İşler) 65.500.000
98-23.67-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri (Muhtelif İşler) 58.000.000
98-23.67-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Afet Bölgesi Rehabil. ve Yeniden Yapılandırılması) 220.000.000
98-23.67-01-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Muhtelif İşler) 35.000.000
98-23.67-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Muhtelif İşler) 17.500.000
98-23.67-01-06.09 Diğer Sermaye Giderleri (Muhtelif İşler) 5.000.000

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI                                                                                                             7.414.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
29-26.1-01-03.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımları, Yapımları ve Giderleri 4.355.000.000
29-26.1-01-03.03 Yolluklar 359.000.000

 

29-26.1-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 233.000.000
29-26.1-01-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 168.000.000
29-26.1-01-03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 48.000.000
29-26.1-01-06.01 Mamul Mal Alımlan 35.000.000
29-26.1-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 180.000.000
29-26.1-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 175.000.000
29-26.1-09-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 1.060.000.000
29-26.1-09-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 100.000.000
30-26.1-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 77.000.000
98-26.1-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 388.000.000
98-26.1-01-03.03 Yolluklar 102.000.000
98-26.1-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 78.000.000
98-26.1-01-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 26.000.000
98-26.1-09-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 30.000.000

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI                                                                                                                      308.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
29-27.1-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 180.000.000
29-27.1-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 70.000.000
29-27.65-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 53.000.000
29-27.65-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 5.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
13-28.67-01-03.03 Yolluk Giderleri 23.000.000
29-28.10-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 170.000.000
29-28.10-01-06.01 Mamul Mal Alımları 165.000.000
29-28.11-01-03.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımlan 1.430.000.000
29-28.11-01-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 25.000.000
29-28.11-01-06.01 Mamul Mal Alımlan 80.000.000
29-28.11-01-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 40.000.000
29-28.30-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 825.000.000
29-28.30-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 30.500.000
29-28.30-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 56.500.000
29-28.30-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri 38.000.000
29-28.32-01-03.02 Güvenlik ve Savunmaya Yönelik Mal, Malzeme ve Hizmet Alımlan 400.000.000
29-28.36-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 35.000.000
29-28.41-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 56.000.000
29-28.42-01-06.01 Mamul Mal Alımlan 30.000.000
29-28.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 2.520.000.000
29-28.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 304.500.000
30-28.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 400.000.000
98-28.16-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 39.550.000
98-28.16-01-05.02 Sosyal Tesislerde Misafir Edilen Depremzedelere Yönelik Giderler 50.000.000
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8.445.050.000

 

 

98-28.67-01-03.03 Yolluk Giderleri 254.000.000
98-28.67-01-03.07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 657.500.000
98-28.67-01-03.08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 30.500.000
98-28.67-01-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 185.000.000
98-28.67-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 600.000.000

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                         276.218.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
26-29.35-01-03.02 Aday Din Görevlileri îaşe ve İbate Giderleri ile Diğer Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Atımları 129.718.000
98-29.67-01-03.03 Yolluklar 146.500.000

 

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI                                                                                482.829.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
2-32.39-01-07.01 Afet Konutları Yapımı ve Altyapı Hasar Giderleri 482.814.000.000
98-32.5-01-06.01 Mamul Mal Alınılan 3.750.000
98-32.5-01-06.02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 3.750.000
98-32.5-01-06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 3.750.000
98-32.67-01-06.06 Mankul Malların Büyük Onanm Giderleri 3.750.000

 

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                           482.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
31-33.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 22.000.000
31-33.67-01-03.03 Yolluk Giderleri 15.000.000
31-33.67-01-03.04 Görev Giderleri 235.000.000
32-33.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 16.000.000

 

32-33.67-01-03.07 Menkul Mal Bakım Onarım Giderleri 14.000.000
98-33.4-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 15.000.000
98-33.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 35.000.000
98-33.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 130.000.000

GÖÇ İDARESİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                                 930.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
35-36.35-01-03.03 Yolluk Giderleri 10.000.000
35-36.35-01-03.04 Düzensiz Göçmenlerin Sınırdışı İşlemlerine İlişkin Giderler 660.000.000
35-36.37-01-06.03 Gayri Maddi Hak Alımları 35.000.000
35-36.67-01-03.02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 185.000.000
35-36.67-01-03.05 Hizmet Alım Giderleri 10.000.000
35-36.67-01-03.07 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım Giderleri 5.000.000
35-36.67-01-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 25.000.000

AVRUPA BİRLİĞİ BAŞKANLIĞI                                                                                                                       1.802.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
13-37.31-01-05,03 Erasmus Programı ve Avrupa Dayanışma Programı Katılım Bedeli Ödemeleri 1.802.000.000

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI                                                                                                              76.985.357.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
9941.32-01-09.03 Yatırımları Hızlandırma Ödeneği 37.210.093.000
99-41.32-01-09.06 Yedek Ödenek 39.775.264.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
7-105.23-01-05.01 Mesleki Eğitim Kanunu Kapsamında İşsizlik Sigortası Fonuna Yapılan ödemeler 30.033.000.000
7-105.23-01-05.02 İşsizlik Sigortası Fonuna Devlet Katkısı Ödemesi ile Türkiye İş Kurumuna Hazine Yardımı 6.072.000.000
7-105.23-01-07.03 Hizmet Binalarının Onarımı İçin Türkiye İş Kurumuna Hazine Yardımı 9.000.000
GENEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 1.074.508.886.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 45.005.627.000
GENEL TOPLAM 1.119.514.513.000
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
36.114.000.000

 

(A) CETVELİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                                                                                                        80.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-403-02-06,07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 80.000,000

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                       130.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-404-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanın Giderleri (Hastaneler Büyük Onanmı) 35.000.000
62-404-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezî Birimler) 62.000.000
62-404-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 4.500.000
62-404-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 28.500.000

GAZİ ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                       50.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-405-02-06.01 Mamul Mal Alınılan 11.000.000
54-405-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Acil Servis ve Onkoloji Hastanesi) 25.000.000
54-405-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri 4.000.000
62-405-02-06.01 Mamul Mal Alınılan 2.925.000
62-405-02-06.03 Gayri Maddi Hak Alınılan 5.760.000
62-405-02-06.06 Menkul Mallann Büyük Onarım Giderleri 1.315.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                            485.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-406-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem Riski Kaynaklı Poliklinik Binası Yapım İşi) 35.000.000
62-406-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 100.000.000
62-406-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Tarihi Binaların Onanm ve Restorasyonu) 350.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-407-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 50.000.000
62-407-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 25.000.000
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
75.000.000
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
56-408-02-06.01 Mamul Mal Alımlan (Tsunami Erken Uyarı İstasyonları Kurulumu) 6.000.000
56-408-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri (Tsunami Erken Uyan İstasyonları Kurulumu) 3.000.000
62-408-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 20.000.000
62-408-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Kültür Varlıkları Bakım Onanmı) 55.000.000
84.000.000
MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
56-409-02-06.01 Mamul Mal Alımlan (Biyomedikal Görüntüleme ve Tam Sistemleri Geliştirme) 2.500.000
62-409-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onanm) 75.000.000
77.500.000
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-410-02-06.01 Mamul Mal Alımlan (Mühendislik Tarihi Müzesi Tefrişatı) 3.000.000
62-410-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onanm) 70.000.000
73.000.000
TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-413-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi) 150.000.000
56-413-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Büyük Deney Hayvanlan Araştırma Altyapısı) 22.000.000
62-413-02-06.01 Mamul Mal Alımlan (Yayın Alımı) 8.000.000
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                180.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-414-02-06.01 Mamul Mal Alınılan 10.000.000
62-414-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (11. Beyazıt Killliyesi ve Eski Eserlerin Restorasyonu) 55.000.000

BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                           160.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-415-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Hastane Yemekhanesi-Kadm Doğum ve Çocuk Hastanesi) 76.500.000
54-415-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Deprem Güçlendirme) 23.500.000
62-415-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 40.000.000
62-415-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onanm Giderleri 5.000.000
62-415-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onanm) 15.000.000

SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                  100.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-420-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Deprem Güçlendirme) 100.000.000

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                   106.250.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-421-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onanm) 90.000.000
62-421-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinin Deprem Sebebiyle Onanmı) 16.250.000

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                    75.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR

(TL)

54-423-02-06.01 Mamul Mal Alınılan 13.000.000
54-423-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Çocuk Hastanesi Projesi) 62.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-425-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi) 50.000.000

FIRAT ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                                     50.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-426-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi) 50.000.000

VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                         140.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-428-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Fakültesi ve Acil Servis) 90.000.000
62-428-02-06.01 Mamul Mal Alımları 13.500.000
62-428-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Kampüs Altyapısı Projesi) 21.000.000
62-428-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 2.500.000
62-428-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 13.000.000

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                       150.500.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-429-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Acil Travma ve Yanık Hastanesi) 105.000.000
54-429-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Sebebiyle Mevcut Binanın Onkoloji Hastanesine Dönüştürülmesi) 40.000.000
62-429-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 5.500.000

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                             50.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-440-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım) 50.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-441-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 20.000.000
62-441-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 30.000.000
62-441-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem 10.000.000
Güçlendirme ve Onarım)

HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ                                                                                                         50.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-443-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Mimarlık Fakültesi Binasının Deprem Sebebiyle Yeniden Yapımı) 25.000.000
62-443-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım) 25.000.000

UŞAK ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                                  50.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-459-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 50.000.000

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ                                                                                                           50.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-460-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Eğitim- Araştırma Alanları ve Deniz Dolgusu Yapımı) 50.000.000

SİNOP ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                                 50.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-472-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Kampüs Altyapısı) 50.000.000

SİİRT ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                                   50.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-473-02-06.01 Mamul Mal Alınılan 15.000.000
62-473-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 35.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-474-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Fakülte Binası ve Uygulama Hastanesi) 45.000.000
62474-02-06.01 Mamul Mal Alımlan 15.000.000

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                             50.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54483-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi) 50.000.000

TÜRK ALMAN ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                                  80.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-496-02-06.01 Mamul Mal Alımları 10.000.000
62496-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Derslik ve Merkezi Birimler) 60.000.000
62-496-02-06.06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 10.000.000

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ                                                                                                                    270.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-506-02-06.01 Mamul Mal Alımlan 20.000.000
62-506-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Mekteb-i Tıbbiye- i Şahane Binası Restorasyonu ile Deprem Güçlendirme ve Onarım) 250.000.000

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ – CERRAHPAŞA                                                                                                      740.000.000

 

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
54-519-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Prefabrik Yapımı) 20.000.000
54-519-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Hastane Binalannm Onarımı) 100.000.000
62-519-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri (Deprem Riski Kaynaklı Derslik ve Merkezi Birimler Yapımı) 500.000.000
62-519-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri (Tarihi Binalann Onanm ve Restorasyonu, Muhtelif Kültür Mirası Koruma Projesi) 120.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
62-521-02-06.01 Mamul Mal Alımlan 3.380.000
62-521-02-06.05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 46.620.000
62-521-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri (Deprem Güçlendirme ve Onarım) 15.000.000
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLAMI 3.756.250.000
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI 41.249.377.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 45.005.627.000

 

(A) CETVELİ

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR

ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI                                                                    993.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
52-42.32-02-03.05 Sınav Hizmeti Giderleri 993.000.000

 

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU                                                             1.317.375.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
56-49.33-02-07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri (TARAL ve Araştırma Altyapı Destekleri Kapsamındaki Giderler) 395.000.000
56-49.34-02-05.06 Ufuk Avrupa Programı Katkı Payı Ödemeleri 567.000.000
56-49.36-02-06.01 Mamul Mal Alımlan 2.000.000
56-49.36-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri 4.000.000
56-49.37-02-06.01 Mamul Mal Alımlan 2.500.000
56-49.37-02-06.03 Gayri Maddi Hak Alımlan 1.250.000
56-49.38-02-06.01 Yayın Alımı ve Elektronik Arşivleme Mamul Mal Alımlan 171.000.000
56-49.38-02-06.06 ULAKNET Projesi 2.000.000
56-49.38-02-06.09 ULAKBİM – Açık Kaynak Yaygınlaştırma Projesi 6.600.000
56-49.40-02-06.01 Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Faaliyetleri 17.000.000
56-49.40-02-06.03 Gayri Maddi Hak Alımlan 5.500.000
56-49.40-02-06.07 MAM Lojman Binalan Güçlendirmesi İşi 2.500.000
56-49.41-02-06.01 Araştırma Altyapısının Yenilenmesi ve Geliştirilmesi 15.000.000
56-49.42-02-06.05 TÜBİTAK Fen Lisesi Yapım İşi 66.000.000
56-49.42-02-06.07 Gayrimenkul Büyük Onanm Giderleri 27.000.000

 

56-49.42-02-06.09 Bilişim ve Bilgi Güvenliğine Yönelik Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri 27.775.000
56-49.47-02-06.01 Mamul Mal Alımları 500.000
98-49.10-02-06.03 Gayri Maddi Hak Alınılan 4.750,000

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ                                                                                                        27.319.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
30-51.34-02-06.07 Otoyollarda Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin Bakım ve Onarım Giderleri 1.300.000.000
30-51.38-02-06.05 Devlet ve İl Yollannda Trafik Güvenliğinin Geliştirilmesine İlişkin Yapım Giderleri 2.534.000.000
42-51.33-02-06.05 Devlet, İl Yollan ve Otoyolların Planlama, Projelendirme ve Yapım Giderleri 14.757.000.000
42-51.34-02-06.07 Otoyollann Bakım ve Onarım Giderleri 2.946.000.000
42-51.35-02-03.08 Depremde Hasar Gören Yollarda İyileştirme Yapılarak Ulaşımın Sağlanması, Kar ve Buzla Mücadele Edilmesi Faaliyetleri ile Bitürn Alınılan 936.479.000
42-51.35-02-06.05 Devlet ve İl Yollannın Yapım, Büyük Bakım ve Onanm Giderleri 3.200.000.000
42-51.35-02-06.07 Devlet ve İl Yollannın Bakım ve Onarım Giderleri 400.000.000
42-51.36-02-06.05 Devlet, İl Yollan ve Otoyollann Planlama, Projelendirme ve Yapım Giderleri 462.000.000
42-51.37-02-03.02 Deprem Bölgesinde Gönderilen İş Makinelerinin Akaryakıt Giderleri 174.229.000
42-51.37-02-06.06 Makine, Teçhizat ve Yedek Parça Alımı ve Onanmı 520.000.000
98-51.65-02-03.02 Deprem Bölgesinde Kurulan Seyyar Mutfak ve

Barınma Ünitelerinin Tüketim Malzemesi Giderleri

34.846.000
98-51.65-02-03.03 Deprem Bölgesinde Görevlendirilen Personel İçin Yolluk Giderleri 54.446.000

 

GAP BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI                                                                                            100.000.000

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
27-66.33-02-07.01 Yurtiçi Sermaye Transferleri 100.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
18-76.65-02-06.05 Yusufeli ve HES Projesi Yapım Giderleri 500.000.000
24-76.31-02-06.05 Tarımsal Sulama ve Taşkın Koruma Faaliyetlerine İlişkin Giderler 1.800.367.000
24-76.32-02-06.05 Tarımsal Sulama ve İçme Suyu Yatırımlarına İlişkin Giderler 538.284.000
24-76.33-02-06.05 İçme Suyu Yatırımlarına İlişkin Giderler 750.000.000
24-76.34-02-07.01 Mersin-Alaköprü Barajı Yeniden Yerleşim İşlerine İlişkin Giderler 150.000.000
24-76.36-02-06.01 Tarımsal Sulama Yatımlarına İlişkin Makine ve Teçhizat Alımı 100.000.000
24-76.36-02-06.06 Deprem Bölgesindeki Tarımsal Sulama Yatırımlarına İlişkin Menkul Malların Bakım ve Onarım Giderleri 4.000.000.000
24-76.41-02-06.05 Tarımsal Sulama, Arazi Toplulaştırma ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetlerine İlişkin Giderler 125.000.000
24-76.44-02-06.05 Taşkın Koruma Faaliyetlerine İlişkin Giderler 21.060.000
24-76.65-02-03.02 Yakacak Alımlan ile Deprem Bölgesinde Yürütülen Çalışmalara İlişkin Yiyecek, Temizlik Malzemesi, Giyecek Alımlan, Akaryakıt ve Yağ Alımlan 210.000.000
24-76.65-02-03.03 Deprem Bölgesinde Yürütülen Çalışmalara İlişkin Yolluk Giderleri 70.000.000
24-76.65-02-03.05 Personel Servisi ve Taşıt Kiralama Giderleri 50.000.000
24-76.65-02-06.05                     ‘ Tanmsal Sulama Yatınmlanna İlişkin Giderler 2.835.291.000
24-76.65-02-06.07 Tarımsal Sulama ve Taşkın Koruma Faaliyetlerine İlişkin Giderler 230.000.000
98-76.65-02-05.02 Kamu Sosyal Tesislerinde Misafir Edilen Afetzedelere Yönelik Faaliyetler 70.000.000

TÜRKİYE ENERJİ, NÜKLEER VE MADEN ARAŞTIRMA KURUMU                                                                 70.000.000

 

TERTİP AÇIKLAMA TUTAR (TL)
18-104.27-02-06.02 Enerji Alanında Uygulama ve Ar-Ge Projeleri Giderleri 50.000.000

 

49-104.31-02-06.02 Bor ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Giderleri 2.500.000
49-104.32-02-06.01 Cevher Zenginleştirme ve Saflaştırma Laboratuvannın ve Yerli Kalıcı Mıknatıs Geliştirilmesine İlişkin Mamul Mal Alınılan 10.000.000
49-104.32-02-06.02 Bor ve Nadir Toprak Elementleri Araştırma Giderleri 2.500.000
49-104.32-02-06.07 Yerli Kalıcı Mıknatıs Geliştirilmesine İlişkin Bakım Onarım Giderleri 5.000.000
ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER KURUMLAR TOPLAMI 41.249.377.000
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TOPLAMI 3.756.250.000
ÖZEL BÜTÇELİ KURUMLAR TOPLAMI 45.005.627.000

 

(B) CETVELİ

(TL)

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EK BÜTÇE GELİRİ

l II III IV
01 VERGİ GELİRLERİ 1.150.496.400.000
03 TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ 31.504.016.000
04 ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
05 DİĞER GELİRLER 12.288.281.000
06 SERMAYE GELİRLERİ 2.839.685.000
08 ALACAKLARDAN TAHSİLAT 1.867.602.000
TOPLAM BÜTÇE GELİRİ 1.198.995.984.000
09 RED VE İADELER (-) 79.481.471.000
NET BÜTÇE GELİRİ 1.119.514.513.000

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EK BÜTÇE GELİRİ

I n
01 Vergi Gelirleri 1.150.496.400.000
1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 369.529.977.000
2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 33.365.578.000
3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 673.721.497.000
4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 40.577.000
5 Damga Vergisi 30.301.683.000
6 Harçlar 28.869.073.000
9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 14.668.015.000
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 31.504.016.000
1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.812.879.000
2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 3.736.923.000
3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 16.253.718.000
4 Kurumlar Hasılatı
5 Kurumlar Karları 4J 79,767.000
6 Kira Gelirleri 2.258.167.000
9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 62.562.000
04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler —_
1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
6 Özel Gelirler

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EK BÜTÇE GELİRİ

I II
05 Diğer Gelirler 12.288.281.000
1 Faiz Gelirleri 368.379.000
2 Kişi ve Kurululardan Alman Paylar 10.066.116.000
3 Para Cezalan 1.839.479.000
9 Diğer Çeşitli Gelirler 14.307.000
06 Sermaye Gelirleri 2.839.685.000
1 Taşınmaz Satış Gelirleri 822.973.000
2 Taşınır Satış Gelirleri 16.712.000
9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 2.000.000.000
08 Alacaklardan Tahsilat 1.867.602.000
1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 1.825.779.000
2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 41.823.000
GENEL TOPLAM 1.198.995.984.000

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI EK BÜTÇE GELİRİ
I II
09 1

3

4

5

6

Red ve İadeler (-)

Vergi Gelirleri

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

Diğer Gelirler

Sermaye Gelirleri

79.481.471.000

79J62.805.000

17.934.000

99.930.000

802.000

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EK BÜTÇE GELİRİ

1 II III IV
01 Vergi Gelirleri 1.150.496.400.000
1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 369.529.977.000
1 Gelir Vergisi 203.185.594.000
01 Beyana Dayanan Gelir Vergisi 9.577.712,000
02 Basit Usulde Gelir Vergisi 45.265.000
03 Gelir Vergisi Tevkifatı 189.130.543.000
04 Gelir Geçiei Vergisi 4.432.074.000
2 Kurumlar Vergisi 166.344.383.000
01 Beyana Dayanan Kurumlar Vergisi 10.759.714.000
02 Kurumlar Vergisi Tevkifatı 1.076.170.000
03 Kurumlar Geçici Vergisi 80.508.499.000
90 7440 Sayılı Kanunun 10. Maddesinin 27. Fıkrası UyanncaTahsil Edilen Ek Vergi 74.000.000.000
2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 33.365.578,000
1 Veraset ve İntikal Vergisi 689.397.000
01 Veraset ve İntikal Vergisi 689.397.000
2 Motorlu Taşıtlar Vergisi 32.662.877.000
01 Motorlu Taşıtlar Vergisi 32.662.877.000
9 Mülkiyet Üzerinden Alınan Diğer Vergiler 13.304.000
01 Değerli Konut Vergisi 13.304.000
3 Dahilde Alman Mal ve Hizmet Vergileri 673.721.497.000
1 Dahilde Alınan Katma Değer Vergisi 309.990.865.000
01 Beyana Dayanan KDV 282.390.852.000
02 Tevkif Suretiyle Kesilen KDV 27.600.013.000

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI EK BÜTÇE GELİRİ
I II III IV
2 Özel Tüketim Vergisi 307.566.397,000
01 Petrol ve Doğalgaz Ürünleri 112.511.299.000
02 Motorlu Taşıt Araçları 142.864.750.000
03 Alkollü İçkiler 7.665.604.000
04 Tütün Mamüileri 20.277.136.000
05 Kolalı Gazozlar 2.284.822.000
06 Dayanıklı Tüketim ve Diğer Mallar 21.962.786.000
3 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 33.187.138.000
01 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 33.187.138.000
4 Şans Oyunları Vergisi 13.178.170.000
01 Şans Oyunları Vergisi 13.178.170.000
5 Özel İletişim Vergisi 2.117.080.000
01 Özel İletişim Vergisi 2.117.080.000
6 Dijital Hizmet Vergisi 1.981.847.000
01 Dijital Hizmet Vergisi 1.981.847.000
7 Konaklama Vergisi 5.700.000.000
01 Konaklama Vergisi 5.700.000.000
4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 40.577.000
1 Gümrük Vergileri
01 Gümrük Vergileri
2 01 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi

İthalde Alman Katma Değer Vergisi

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EK BÜTÇE GELİRİ

1 11 III rv
3 Diğer Dış Ticaret Gelirleri 40.577,000
Ol Diğer Dış Ticaret Gelirleri 40.577.000
5 Damga Vergisi • 30.301.683.000
1 Damga Vergisi 30.301.683.000
Ol Damga Vergisi 30.301,683.000
6 Harçlar 28.869.073.000
1 Yargı Harçları 4.462.511.000
Ol Ticaret Sicil Harçları 558.454.000
02 Esnaf Sicil Harçları 69.549.000
99 Diğer Yargı Harçları 3.834.508.000
2 Noter Harçları 1.501.011.000
Ol Noter Harçları 1.501.011.000
3 Vergi Yargısı Harçlan 1.311.000
01 Vergi Yargısı Harçları 1.311.000
4 Tapu Harçlan 15.284.478.000
01 Tapu Harçlan 15.284.478.000
5 Pasaport ve Konsolosluk Harçlan 2,086.221.000
01 Pasaport ve Konsolosluk Harçları 2.086.221.000

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EK BÜTÇE GELİRİ

I II III IV
6 Gemi ve Liman Harçları 42.456.000
01 Gemi ve Liman Harçları 42.456.000
7 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 165.626.000
01 Avcılık Belgesi Harçları 65.752.000
02 Hidrolik Kaynaklara Dayalı Elektrik Üretim Lisans Harçları 57.429.000
99 Diğer İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 42.445.000
8 Trafik Harçları 1.133.086.000
01 Trafik Harçları 1.133.086.000
9 Diğer Harçlar 4.192.373.000
01 Yurtdışı Çıkış Harcı 40.738.000
03 Özel Güvenlik Harçları 70.905.000
04 Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı ve Yıllık Tonaj Harcı 22.137.000
99 Diğer Harçlar 4.058.593.000
9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 14.668.015.000
1 Kaldırılan Vergi Artıklan
01 Kaldırılan Vergi Artıkları
9 Başka Yerde Sınıflandınlmayan Diğer Vergiler 14.668.015.000
99 Başka Yerde Sınıflandınlmayan Diğer Vergiler 14.668.015.000

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EKBOTÇE GELİRİ

I II III IV
03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 31.504.014.000
1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 4.812.879.000
1 Mal Satış Gelirleri 4.812.879.000
03 Banka Çekleri Değerli Kağıt Bedelleri 142.003.000
99 Diğer Mal Satış Gelirleri 4.670.876.000
2 Hizmet Gelirleri
99 Diğer Hizmet Gelirleri
2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 3.736.923.000
1 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri 3.736.923.000
19 Uluslararası Mobil Telekomünikasyon Hizmet ve Altyapı Yetkilendirme Gelirieri 3.736,923.000

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI EK BÜTÇE GELİRİ
I II III IV
3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 16.253.718.000
1 Hazine Portfljyü ve İştirak Gelirleri 16.253.718.000
01 KİTlerden Elde Edilen Gelirler 16.142.263.000
02 İştirak Gelirleri
04 2.Tip Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzin Gelirleri 111.455.000
05 Kamu Bankalarından Elde Edilen Temettü Gelirleri
2 KİT ve İDT’lerden Sağlanan Gelirler         
01 Devlet Hava Mey. İşi. Genel Müdürlüğünden
02 Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden , -—™.
03 Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğümden ‘ —_
04 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığımdan
4 Kurumlar Hasılatı
1 Genel Bütçeli İdareler Kurumlar Hasılatı
99 Diğer
9 Diğer Kurumlar Hasılatı
99 Diğer Kurumlar Hasılatı

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EK BÜTÇE GELİRİ

I II III IV
5 Kurumlar Karlan 4.379.767.000
1 DBner Sermayeler 4.379.767.000
Ol Döner Sermayelerin Aylık Gayrisafi Hasılatından Aktarmalar 4.379.767.000
02 Döner Sermayelerin Yılsonu Karlarından Aktarmalar
9 Diğer Kurumlar Karlan
99 Diğer Kurumlar Karları
6 Kira Gelirleri 2.258.167.000
I Taşınmaz Kiralan 715.487.000
OJ Lojman Kira Gelirleri 10.061.000
02 Ecrimisil Gelirleri 149.826.000
03 Sosyal Tesis Kira Gelirleri
99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri 555,600.000
3 Ön İzin, İrtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri 1.542.680.000
01 Ön İzan Gelirleri 48.517.000
02 İrtifak Hakkı Gelirleri 692.523.000
03 Kullanma İzni Gelirleri 441.960.000
Kiraya Verilen Hâzineye Ait Taşınmazlardan Elde Edilen Hasılat ve Ticari Kar Payı
Gelirleri 359.680.000
9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 62.562.000
9 Diğer Gelirler 62.562.000
01 Para Basımı Gelirleri             .

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI EK BÜTÇE GELİRİ
I II III IV
99 Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 62.562.000
04 Alının Bağış ve Yardımlar ile özel Gelirler ,             
1 Yurt Dışındın Alman Bağış ve Yardımlar               
1 Cari
99 Yurtdışından Alınan Diğer Bağış ve Yardımlar ■ ■
6 özel Gelirler
1 Genel Bütçeli İdarelere Ait özel Gelirler               
02 Harita ve Kadastro Bedeli              
04 Basılı Kağıt ve Plaka Satış Gelirleri              
06 Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitim Gelirleri
07 TSK Mal ve Hizmet Satış Geliri               
13 Konvertibl Olmayan Konsolosluk Gelirleri              
18 Gayrimenkul Satış ve Kira Gelirleri              
23 Afet Riski Altındaki Alanların Dönüşüm Gelirleri               
26 Gençlik ve Spor Bakanlığınca Elde Edilen Yurt Yatak Ücreti Gelirleri               :
27 Öğrenim Kredisi Geri Ödeme Gelirleri               
28 Spor Toto Pay Gelirleri               
62 Gençlik ve Spor Bakanlığınca Elde Edilen İşletme ve Kira Gelirleri               
97 Gençlik ve Spor Bakanlığınca Elde Edilen Diğer Özel Gelirler               
99 Diğer Özel Gelirier

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI EK BÜTÇE GELİRİ
I II III IV
05 Diğer Gelirler 12.288.281.000
1 Faiz Gelirleri 368.379.000
1 Dı; Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri
01 Dı; Borcun İkrazından Doğan Alacaklar Faizleri
2 Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri
01 Para Piyasası Nakit İşlemleri Alacakları Faizleri
3 Kuramca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri
01 Kuramca Verilen Borçlardan Alacakların Faizleri
4 Takipteki Kuram Alacakları Faizleri
01 Takipteki Kuram Alacakları Faizleri
5 Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri
01 Menkul Kıymet ve Gecikmiş Ödemeler Faizleri
6 Borçlanma Senedi Geçmiş GOn Faizleri
01 Borçlanma Senedi Geçmiş Glln Faizleri
7 Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri
01 İç Borçlanma Senedi Primli Satış Geliri
8 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 368.379.000
01 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 368.379.000

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI EK BÜTÇE GELİRİ
I II III IV
9 Diğer Faizler
99 Diğer Faizler
2 Kişi ve Kurululardan Alınan Paylar 10.066.116.000
1 Devlet Paylan 2.380.664.000
02 Petrolden Devlet Hakkı
03 Madenlerden Devlet Hakkı 2.380.664.000
05 Petrolden Devlet Hissesi
5 Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 7.685.452.000
01 Özel Bütçeli İdarelerden Alınan Paylar
02 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumiardan Alınan Paylar
04 Eğitim Özel Geliri (4306 S.K.)
06 Tasfiye Edilen Fon Gelirleri
08 GSM İşletmelerinden Alman Hazine Paylan
09 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kuramlarından Alınan Evrensel Hizmet Gelirleri
11 İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi 1.733.307.000
12 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi 2.478.721.000
17 Trafik Sigorta Payları 3.344.265.000
18 İthalden Yüzde Bir ve Binde Beş Oranında Alınan Çevre Katkı Payı 90.299.000
19 Belediyelerden Alınan Yüzde Bir Oranında Çevre Katkı Payı 38.860.000
25 Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Araştırma,Geliştinne ve Eğitim Faaliyetleri
Payı
33 İşletmecilerden Alınan Evrensel Hizmet Gelirleri

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EK BÜTÇE GELİRİ

I 11 III IV
34 Diğer Evrensel Hizmet Gelirleri
99 Diğerlerinden Alman Paylar
3 Para Cezalan 1.839.479.000
1 Yargı Para Cezalan 23.777.000
01 Yargı Para Cezalan 23.777.000
2 İdari Para Cezalan 172.416.000
01 Trafik Para Cezalan 11.061.000
02 Karayolu Taşıma Kanununa Göre Alman İdari Para Cezalan 5.593.000
04 Çevre idari Para Cezalan 77.272.000
99 Diğer İdari Para Cezalan 73.490.000
3 Pay Ayrılan İdari Para Cezalan 538.455.000
01 Trafik Para Cezalan 538.455.000
4 Vergi Cezalan 317.636.000
01 Vergi ve Diğer Amme Alacakları Gecikme Zamları 222.555.000
99 Diğer Vergi Cezaları 95.08 i.000
9 Diğer Para Cezalan 787.195.000
03 Cezai Faiz (Kaynak Kullanımı Des. Fonu Kesintileri)
99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezalan 787.195.000
9 Diğer Çeşitli Gelirler 14.307.000
I Diğer Çeşitli Gelirler 14.307.000
99 Yukanda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 14.307.000

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 1023 VILI

EK BÜTÇE GELİRİ

1 II m IV
06 Sermaye Gelirleri 2.839,685.000
1 Taşınmaz Satış Gelirleri 822.973.000
1 Lojman Satış Gelirleri                
01 Lojman Satış Gelirleri
2 01 Sosyal Tesis Satış Gelirleri

Sosyal Tesis Satış Gelirleri

3 01 Diğer Bina Satış Gelirleri

Diğer Bina Satış Gelirleri

4 Arazi Satışı 415.364.000
01 Arazi Satışı 415.364.000
5 Arsa Satışı 16.218.000
01 Arsa Satışı 16.218.000
9 Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri 391.391.000
02 2/B Taşınmazlarının Satış Gelirleri (6292 Sayılı Kanun 6. md) 291.858.000
03 Proje Alanlarındaki 2® Taşınmazlarının Devrinden Elde Edilen Gelirler (6292 Sayılı Kanun 8. md)
04 Hâzineye AitTanm Arazilerinin Satış Gelirleri (6292 Sayılı Kanun 12, md) 99.533.000
99 Diğer Çeşitli Taşınmaz Satış Gelirleri

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EK BÜTÇE GELİRİ

I II III IV
2 Takınır Sah; Gelirleri 16.712.000
1 Taşınır Sah; Gelirleri 16.712.000
01 Taşınır Satış Gelirleri 16.712.000
9 Diğer Sermaye Safı; Gelirleri 2.000.000.000
9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 2.000.000.000
99 Diğer Çeşitli Sermaye Satış Gelirleri 2.000.000.000
08 Alacaklardan Tahsilat 1.867.602.000
1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 1.825.779.000
9 Diğer Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 1.825.779.000
99 Diğerlerinden 1.825.779.000
2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 41.823.000
4 Dışanya Verilen Diğer Borçlardan Tahsilat 41.823.000
99 Dışarıya Verilen Diğer Borçlardan Tahsilat 41.823.000

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI EK BÜTÇE GELİRİ
I II III IV
09 RED VE İADELER (-) 79.481.471.000
1 Vergi Gelirleri 79.362.805.000
1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alman Vergiler 5.037.995.000
01 Gelir Vergisi 1.832.259.000
02 Kurumlar Vergisi 3.205.736.000
2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 43.932.000
01 Veraset ve İntikal Vergisi 10.933.000
02 Motorlu Taşıtlar Vergisi 32.999.000
3 Dahilde Altnan Mal ve Hizmet Vergileri 73.674.195.000
01 Dahilde Alman Katma Değer Vergisi 72.679.542.000
02 Özel Tüketim Vergisi 940.287.000
03 Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi 31.853.000
04 Şans Oyunları Vergisi
05 özel İletişim Vergisi 22.513.000
4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alman Vergiler 106.000
01 Gümrük Vergileri              
. 02 İthalde Alınan Katma Değer Vergisi
03 Diğer Dış Ticaret Gelirleri 106.000

 

 

KODLAR AÇI KUMA 2023 YILI EK BÜTÇE GELİRİ
I II III IV
5 Damga Vergisi 313,415.000
01 Damga Vergisi 313.415.000
6 Harçlar 230.024.000
01 Yargı Harçları 114.543.000
02 Noter Harçları 7.123.000
03 Vergi Yargısı Harçları 347.000
04 Tapu Harçları 67.450.000
05 Pasaport ve Konsolosluk Harçları 10.477.000
06 Gemi ve Liman Harçları 223.000
07 İmtiyazname, Ruhsatname ve Diploma Harçları 1.267.000
08 Trafik Harçları 2.414.000
09 Diğer Harçlar 26.180.000
9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 63.138.000
01 Kaldırılan Vergi Artıklan
09 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Diğer Vergiler 63.138.000

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EK BÜTÇE GELİRİ

I II III IV
3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 17.934.000
1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 6.035.000
01 Mal Satış Gelirleri 6.035.000
02 Hizmet Gelirleri
2 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri
01 Malların Kullanma veya Faaliyette Bulunma İzni Gelirleri
3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri              
01 Hazine Portföyü ve iştirak Gelirleri
02 KİT ve İDTlerden Sağlanan Gelirler          …
4 Kurumlar Hasılatı              
01 Genel Bütçeli idareler Kurumlar Hasılatı              
09 Diğer Kurumlar Hasılatı

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI EK BÜTÇE GELİRİ
I n III IV
5 Kurumlar Karlın 1.518.000
01 Döner Sermayeler 1.518.000
09 Diğer Kurumlar Karlan
6 Kira Gelirleri 10.374.000
01 Takınmaz Kiralan 5.307.000
03 ön İzin, irtifak Hakkı ve Kullanma İzni Gelirleri 5.067.000
9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 7.000
09 Diğer Gelirler 7.000
4 Alınan Bağı; ve Yardımlar ile Özel Gelirler
1 Yurt Dışından Alınan Bağı; ve Yardımlar
01 Cari
6 Özel Gelirler
01 Genel Bütçeli idarelere Ait Özel Gelirler

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI EK BÜTÇE GELİRİ
I II III IV
5 Diğer Gelirler 99.930.000
1 Faiz Gelirleri 9.278,000
08 Vergi, Resim ve Harç Gecikme Faizleri 9.278,000
09 Diğer Faizler
1 Kişi ve Kurululardan Alınan Paylar 17.679,000
01 Devlet Payları 15.940.000
05 Genel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 1.739,000
i Para Cezaları 72.891.000
01 Yargı Para Cezalan 246.000
02 İdari Para Cezalan 19.295.000
03 Pay Aynlan İdari Para Cezaları 38.455.000
04 Vergi Cezalan 14.496.000
09 Diğer Para Cezalan 399.000
9 Diğer Çeşitli Gelirler 82.000
99 YukandaTanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 82.000

 

 

KODLAR AÇIKLAMA 2023 YILI

EK BÜTÇE GELİRİ

I II III IV
6 Sermaye Gelirleri 802.000
1 Taşınmaz Satış Gelirleri 802.000
01 Lojman Satış Gelirleri
02 Sosyal Tesis Satış Gelirleri
03 Diğer Bina Satış Gelirleri
04 Arazi Satışı 790.000
05 Arsa Satışı 12.000
09 Diğer Taşınmaz Satış Gelirleri
2 Taşınır Satış Gelirleri
01 Taşınır Satış Gelirleri

 

Malimevzuat.com.tr